I. Postanowienia ogólne

 • Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://azurerevelation.com/
 • Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Luxar Alpess Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, KRS: 0000719608, NIP: 8542420435, REGON: 369516723.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected].

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  – weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  – realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  – komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)
  – wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  – świadczenia usług społecznościowych,
  – promocji oferty Administratora,
  – marketingu, remarketingu, afiliacji,
  – działań analitycznych i statystycznych,
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [email protected].
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki
  Sklep wykorzystuje pliki cookie w szczególności, aby:
  – dostosować zawartość stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizować korzystanie ze Sklepu;
  – rozpoznawać urządzenie Użytkownika oraz je lokalizować i wyświetlać stronę internetową dostosowaną do potrzeb Użytkownika;
  – zapamiętywać wybrane ustawienia i personalizować interfejs Sklepu (język lub region pochodzenia użytkownika) oraz dostosowywać rozmiar czcionki i wygląd strony internetowej Sklepu;
  – zapamiętywać, jakie strony odwiedza użytkownik oraz rekomendować na tej podstawie odpowiednie treści;
  – utrzymać sesję po zalogowaniu się przez Użytkownika w Sklepie;
  – zapamiętywać lokalizację, aby poprawnie konfigurować wybrane funkcje Sklepu, z uwzględnieniem lokalizacji;
  – ulepszać strukturę i zawartość Sklepu, poprzez analizę oglądalności statystyki odwiedzin na stronach internetowych Sklepu;
  – wyświetlać reklamy, które mogą zainteresować użytkowników;
  – zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Sklepu i należycie chronić dane Użytkowników.
  SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z COOKIES
  – W każdej chwili Użytkownik ma możliwość samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies i określić warunki, na jakich pliki cookies są przechowywane na jego urządzeniu i w jaki sposób uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia mogą blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że pliki cookies zostały zamieszczone na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
  – W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
  – Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu. Dane, które Sklep przekazuje podmiotom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie. Za pomocą narzędzi analitycznych gromadzone są wyłącznie dane statystyczne, aby optymalizować witrynę Sklepu i przedstawiać w niej informacje, które mogą zainteresować użytkowników Sklepu.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.